Aanvraag schaderapport

Vul onderstaand formulier volledig in dit is belangrijk voor de aanvraag bij de verzekering

Hier kunt u uw foto's uploaden.

Zorg ervoor dat de volledige auto op de foto staat zonder personen erbij.

Probeer zo goed mogelijk de schade in 1 beeld te fotograferen. Bestaat uw schade uit meerdere kanten op de auto dan kunt u deze apart uploaden bij nr. 2-4.

U dient er rekening mee te houden dat de schade's bij 1 en dezelfde gebeurtenis veroorzaakt zijn, is dit niet zo kunt u die niet opgeven bij de aanvraag.

De schade experts bekijken altijd de gebeurtenis en hoe de schade is ontstaan!

Hier kunt u de schade dichterbij fotograferen, bij de omschrijving aan het einde van deze vragenlijst kunt u eventueel nog opmerkingen toevoegen.

De laatste gegevens die nodig zijn voor de hoogte bepaling van uw schade!

Hier kunt u aangeven wat er is gebeurt en eventueel aanvullende informatie die u niet op beeld kreeg.